Walk for Help – Cestovat a pomáhat

„Boření mýtů a zažitých představ o tom, že cestování je nákladné, že pomoc je výsadou bohatých a nedostane se potřebným a že svět okolo nás je krutý a sobecký.“ Těmito slovy začíná popis webové stránky Walk for Help, stránky, jejíž název přesně vystihuje fenomén cestovatelů dnešní doby, kteří své dobrodružné výpravy nechtějí využít pouze k poznání a rekreaci, ale chtějí díky nim přitáhnout pozornost k tíživé situaci lidí, kteří pro většinu společnosti zůstávají neviditelní.

fb4
Přispět můžete na tyto účty. Děkujeme.

Myšlenka cesty pro pomoc je přitom jednoduchá. Cestovatel se vydá na dobrodružnou cestu, která je svým způsobem netradiční (velká vzdálenost, extrémní podmínky, apod.), a má tak potenciál přitáhnout pozornost široké veřejnosti. Cestovatel svoji výpravu zasvětí určitému dobročinnému účelu, který svojí cestou propaguje a šíří osvětu. Podporovatelé mohou dobrodruha podpořit v jeho úsilí zasláním finančních prostředků na konkrétní dobročinný projekt, nejčastěji již existující projekty realizované zaběhnutými nevládními organizacemi. Tímto jednoduchým způsobem se spojí příjemné s užitečným a dobročinné projekty tak díky odvážným cestovatelům získávají nové zdroje financování a podpory.

9c38b7_d1a02581148349afa96a67d469f5a927

A o tom, že se nejedná o nic složitého, se loni přesvědčil zakladatel projektu Pavel Doubek, který se svým kamarádem Koudym vybral svým putováním 267 807 Kč pro Charitu Česká republika. Vzpomenout můžeme také nedávný dobročinný pochod Václava Malinského, který svou cestou podpořil vážně nemocného Matěje a na jeho léčbu vybral okolo 50 tisíc Kč.

Letos Pavel a Václav své síly spojili a spolu s dalšími čtyřmi dobrodruhy (Natašou, Silvií, Terkou a Jardou) v srpnu vyráží do himálajské oblasti Indie, kde chtějí ve spolupráci s Charitou Česká republika a organizací MOST ProTibet podpořit oblasti zasažené nedávným zemětřesením, místní obyvatele, především pak mnichy v klášterech, ale také děti v tamních školách. Jejich cestu můžete sledovat online na jejich facebookových stránkách Walk for Help, kde najdete také informace, jak tento dobročinný projekt podpořit.

WALK for HELP - mapa
Přibližný popis naší trasy…

Celý projekt bude také propojen s cestovatelským webem Václava, který už mnozí z vás znají pod názvem Cesta za sny, a stejně tak vše bude na jeho facebooku Cesta za sny

Před nedávnem jsme také spustili crowdfundingovou kampaň na podporu našeho projektu. Kdokoliv tedy může podpořit naši výpravu a posléze si vybrat jakoukoliv z námi nabízených odměn. Po návratu z cesty chceme vydat cestovatelskou knihu se spoustou historek a fotografií z naší dobrodružné cesty.

Naši kampaň můžete podpořit na následujícím odkazu na webu Startovač.cz.

Nejvíce nám ale samozřejmě jde o hlavní význam tohoto projektu, a to je pomoc potřebným, a proto budeme rádi za jakoukoliv pomoc, ať už finančními příspěvky na obě již zmíněné organizace anebo pouhým sdílením celého projektu.

DĚKUJEME VŠEM <3

Václav Malinský, Pavel Doubek a celý tým Walk for Help

1 komentář u „Walk for Help – Cestovat a pomáhat“

Komentáře