Maharashtra, Indie

Ajanta – buddhistické jeskynní chrámy

Ve státě Maháráštra ve střední Indii se v zaklesnutém meandru místní říčky nachází jedinečná buddhistická památka – komplex 29 jeskynních chrámů s četnou sochařskou i malířskou výzdobou, po právu zařazený na seznam Unesco.

Komplex, sestávající z 29 svatyní, byl vybudován ve dvou fázích – prvních 5 objektů již ve 2. až 1. st. př. n. l., většina pak v 5. až 6. st. n. l. Tyto dvě fáze se diametrálně liší ve výzdobě, zčásti i v dispozici. Starší období, ještě nepříliš vzdálené Buddhovu životu, dodržovalo světcův odpor k modlám a samotného Buddhu nezobrazovalo. Později však došlo k odklonu od jeho myšlenek (minimálně v tomto směru) a naopak vyobrazení Buddhy a scén z jeho života zcela ovládá malby i reliéfy.

Maharashtra, Indie
Meditační místnost č. 26

Meditační místnosti (chaitya)

Starobuddhistické meditační místnosti chaitya poněkud připomínají uspořádáním kostely – jsou obdélné, vzadu s malou stúpou (místo oltáře) a po obvodu se sloupy oddělujícími užší a nižší chodbu (jako boční lodi v bazilice). Zachovaly se hlavně vytesané ve skalách, především v širším okolí Bombaje. Jinak se stavěly dřevěné, jejichž konstrukční prvky byly přenášeny i do těch skalních (ač zde jsou bez funkce – např. stropní trámy v č. 19 a 20). Ve zděné podobě je známa zachovalá stavba v Chezarle (stát Ándhrapradéš) nebo zřícenina v Sanchi.

Maharashtra, Indie
Meditační místnost č. 10, nejstarší objekt v komplexu

V Ajantě se nachází necelých pět těchto modlitebních místností – dvě ze staršího období (č. 9 a 10) a dvě + jedna nedostavěná z mladší fáze (č. 19 a 26 + 29). Ojedinělé sochy na fasádě a vnitřní malby zobrazující Buddhu byly do starších objektů doplněny dodatečně. Meditační místnosti jsou mnohem vyšší než klášterní jeskyně, jejich duchovnímu významu odpovídají i monumentální průčelí (nejokázalejší je č. 19) a plošná reliéfní výzdoba vnitřku (č. 26).

Maharashtra, Indie
Zdobné průčelí místnosti č. 19

Kláštery (vihara)

Původní klášterní objekty (č. 8, 12 a 13) mají centrální prostor a po třech stranách rovnoměrně rozptýlené cely pro mnichy. Výzdobu představují podkovovité oblouky, jaké jsou i v průčelí modlitebních místností (a vidět je můžeme i třeba na hinduistickém chrámu v Gwalioru). Novější kláštery mají také centrální prostor, ale naproti vchodu se nachází větší cela, představující místní svatyni a obsahující sochu Buddhy, příp. další postavy. I kláštery mají zdobená průčelí, obvykle s verandami vymezenými jemně tesanými sloupy. Ojedinělá je patrová vihara č. 6.

Maharashtra, Indie
Svatyně v klášteře č. 20

Ajanta je proslavená hlavně svými zachovalými malbami. Nejlepší ukázky jsou v č. 1, 2, 16 a 17. Na stěnách najdeme zmíněné výjevy z Buddhova života, na stropě pak florální motivy. Malby se krásně doplňují s reliéfní výzdobou, umístěnou ponejvíce na sloupech. Jak již bylo řečeno, ne všechny objekty byly dokončené. Zajímavý je především klášter č. 24, v němž můžeme vidět postup tesání prostor v pruzích kolmých na průčelí.

Maharashtra, Indie
Malby v klášteře č. 2

Praktické informace

Ajanta leží 100 km severně od Aurangabadu, odkud se lze snadno přepravit autobusem, od hlavní silnice jezdí do areálu kyvadlová doprava. I podrobná prohlídka se pohodlně stihne jako jednodenní výlet. Rozhodně se vyplatí zajít na vyhlídku na protějším břehu řeky, příp. se projít k vodopádu a po hraně nad skalnatou roklí proti proudu řeky. Tam si můžete odpočinout od všudypřítomných zástupů domorodých turistů, ovšem zase zde hrozí přítomnost otravných prodavačů.

Líbil se vám tento článek? Odměňte prosím naše autory za jejich práci lajkováním a sdílením tohoto článku. Nic vás to nestojí a autory i nás to potěší. Děkujeme!

3 komentáře u „Ajanta – buddhistické jeskynní chrámy“

Komentáře