Madhyapradesh, Indie

Sanchi, Vidisha, Deogarh – staroindické památky

Na severu střední Indie, ve státě Madhjapradéš, se nacházejí vzácné památníky staroindických říší – Ašókovy a Guptovské. Vzhledem k odlehlosti tudy nevedou běžné turistické trasy, takže se zde člověk neprodírá ani davy domorodých návštěvníků, natož zahraničních. A to i přesto, že Sanchi je zařazeno na seznamu Unesco, který jinak turisty bezpečně přitahuje. Cestou pak lze pozorovat život v tradičních zemědělských osadách.

Buddhistické svatyně v Sanchi založil již císař Ašóka ve 3. století př. n. l. Tento vládce nejprve mečem ovládl (jako první) většinu současné Indie, pak se však stal zaníceným buddhistou a jako osvícený vladař šířil lásku a nenásilí po celé říši. K tomu používal mj. vztyčování sloupů s nápisy a tesání nápisů do skal. Bylo to vrcholné období indické civilizace, hlavici jednoho z Ašókových sloupů má ve znaku i moderní Indie, ačkoliv pozdějším vývojem byl zde buddhismus zcela vytlačen a ani jeho hodnotám se tu nedostává sluchu. Guptovská říše (5. století) pak byla druhým indickým civilizačním vrcholem, stále byl podporován buddhismus, ale už se více prosazoval i hinduismus.

Madhyapradesh, Indie
Velká stúpa a zbytek Ašókova sloupu v Sanchi

Sanchi

Dominantou je Velká stúpa (č. 1) z Ašókovy doby, později však rozšířená a doplněná o zdobné prvky, současný stav je z 1. století př. n. l. (samozřejmě po památkové rekonstrukci, lokalita byla stovky let opuštěná a zapomenutá). Kromě samotné velikosti stavby (16 m vysoká, 37 m v průměru; stúpy obecně jsou masivní stavby bez vnitřních prostor ukrývající nějakou relikvii) zaujme kamenné zábradlí imitující dřevěný plot a především čtyři brány (torana), vyzdobené jemnými reliéfy. Zobrazeny jsou výjevy z Buddhova života. Podobná je výrazně menší stúpa č. 3 (jen s jednou branou). Nejpůvodnější je stúpa č. 2 níže ve svahu mimo hlavní areál (z 2. století př. n. l.), která postrádá schodiště i brány, ovšem množství reliéfů zde nese kamenné ohrazení.

Madhyapradesh, Indie
Stúpa č. 2

Při patě Velké stúpy najdeme usazenou spodní část Ašókova sloupu, jeho dvě zlomené části leží vedle a jeho hlavice je v místním muzeu. Poblíž se také nacházejí dvě guptovské stavby – drobný zachovalý chrám a zbytky meditační místnosti (chaitya). V okolí jsou pak rozličné zříceniny klášterů z pozdějších období, lokalita byla opuštěna ve 14. století.

Madhyapradesh, Indie
Guptovský chrám z 5. st.

Vidisha

Vrch Udaigiri se nápadně vzpíná nad okolní plochou polní krajinou, jako kultovní místo byl tak využíván od dávnověku. Nachází se zde řada guptovských jeskynních hinduistických svatyní s pěknou reliéfní výzdobou. Zřejmě odsud pochází legendární nerezivějící sloup, dnes umístěný u Kutabova minaretu v Dillí. V nedaleké zemědělské osadě stojí Heliodorův sloup, který nechal vztyčit roku 140 př. n. l. řecký vyslanec jedné z postalexandrovských říší (z Taxily v Paňdžábu). Kontrastně ke starověkým venkovským lokalitám pak působí samotná rušná Vidisha s přezdobenými moderními chrámy.

Madhyapradesh, Indie
Višnu ve svém kančím vtělení (varaha), Udaigiri

Deogarh

Malý guptovský chrám v Deogarh je pravděpodobně nejstarší zděnou hinduistickou stavbou vůbec. Je zasvěcen Višnuovi a (samozřejmě) ozdoben reliéfy. Poblíž lze navštívit džinistické chrámy z 9./10. století, poničené za muslimských nájezdů a později obnovené, a také zbytky pevnosti.

Uttarpradesh, Indie
Višnuův chrám z 5. st.

Praktické informace

Sanchi a Vidisha leží kousek od sebe na železniční trati asi 50 km od nechvalně známého města Bhopal. Rychlíky obvykle staví jen ve Vidishe, lze využít i četné autobusy. Ubytování je jednodušší v Sanchi, ve Vidishe nejsou na zahraniční cestovatele zrovna zvyklí. Památky v Sanchi leží přímo v obci, k Udaigiri se z Vidishe snadno dostanete motorikšou. Deogarh většina turistických průvodců neuvádí (na rozdíl od architektonických monografií), leží u obce Lalitpur na železniční trati Bhopal-Jhansi, v podivném výběžku státu Uttarpradéš vklíněném do Madhjapradéše. Z Lalitpuru je už snadné se dopravit taxíkem.

Líbil se vám tento článek? Odměňte prosím naše autory za jejich práci sdílením tohoto článku, nic vás to nestojí. Děkujeme!

Komentáře