Maharashtra, Indie

Ellora – skalní chrámy tří vyznání

Už tak jedinečný komplex několika desítek buddhistických, hinduistických a džinistických jeskynních chrámů ve středoindickém státě Maháráštra ukrývá i zcela mimořádné dílo skalního stavitelství – chrám Kailasa, přes 80 m dlouhý a téměř 50 m široký, s jemně vytesanými nejen vnitřními prostory, ale i celým vnějším pláštěm.

Komplex byl zbudován v asi 2 km dlouhém úseku strmého svahu náhorní plošiny (vulkanického plateau), 30 km od Aurangabadu. Obsahuje 12 buddhistických objektů (č. 1-12, 7. / 8. století), 17 hinduistických chrámů (č. 13-29, 7. / 9. století) a pět džinistických (č. 30-34, 9. / 10. století). U většiny nacházíme zdobné fasády, četné sloupy jsou přítomné nejen ve vnitřních prostorách, ale mnohde i ve vstupech.

Maharashtra, Indie
Džinistický chrám (č. 30)

Buddhistické svatyně

Buddhistická skupina leží na jihu areálu, obsahuje převážně kláštery (vihara – centrální prostor obklopený jednotlivými celami). Část klášterů je umístěna ve dvou (nepropojených) podlažích nad sebou, některé mají bohužel zřícené čelní stěny. Kláštery mají naproti vchodu obvykle malou svatyni se sochou Buddhy, zvláštností je č. 8 s uzavřenou volně stojící celou, odpovídající hinduistickým zvyklostem.

Maharashtra, Indie
Centrální hala kláštera (č. 5)

Další stavby sloužily čistě kultovním účelům. Nachází se zde jedna typická starobuddhistická meditační místnost (chaitya, č. 10) – vysoká klenutá prostora se stúpou a nižší obchozí chodbou oddělenou sloupy (blíže viz článek Ajanta – buddhistické jeskynní chrámy) a s nápadnou čelní fasádou s lodžií. Zdobné průčelí s charakteristickými podkovovitými oblouky má i malá svatyňka č. 9. Neobvyklý je objekt č. 2 – má klasickou klášterní dispozici, ale místo cel pro mnichy se nacházejí jen výklenky se sochami Buddhy.

Maharashtra, Indie
Průčelí meditační místnosti (č. 10)

Dva nejmladší chrámy (č. 11 a 12) jsou třípodlažní, jejich monumentální, ale strohá průčelí působí velmi moderním dojmem. Za fasádou nezaostávají ani vnitřní prostory, ten největší měří 35 x 20 m a je v něm 32 sloupů. Práce zde byly zastaveny před dokončením, oba kláštery však obsahují bohatou sochařskou výzdobu.

Maharashtra, Indie
Třípodlažní klášter (č. 11)

Hinduistické chrámy

Změnu ritu poznáte snadno – místo zcela převládajícího Buddhy se objevují rozličné postavy z přebohatého hinduistického pantheonu a v hlavní cele chrámu se obvykle tyčí Šivův lingam, symbol bohovy tvořivé síly. V této skupině se nacházejí pouze kultovní stavby, přesto rozmanitost tvarů je nezměrná. Od drobných místností bez nápadného průčelí přes zdobné fasády a menší plně vytesané chrámky až po zmíněný olbřímí chrám Kailasa s věžemi, mosty a přečetnými sochami.

Maharashtra, Indie
Trojice hlavních bohů – Brahma, Višnu, Šiva (č. 27)

Číslo 16 (Kailasa) představuje vlastně tři stavby propojené mosty (jen první je spojená s okolní skálou, vytvářejíc uzavření vnitřního prostoru), na nádvoří po každé straně s monumentálním sloupem a sochou slona. Stavba nese tradiční tvarosloví, stylově je bližší jihoindickým než severoindickým chrámům. Vnitřní prostory nejsou příliš rozlehlé, ale stejně jsou působivé, vyskytují se i zbytky maleb. Další místnosti jsou pak (až ve třech podlažích) vytesány do skalních stěn okolo chrámu.

Maharashtra, Indie
Chrám Kailasa (č. 16)

Z dalších svatyní zmíním alespoň ty nejzajímavější. Chrám číslo 15 je zapuštěný patrový chrám (připomínající číslo 11 a 12) a před ním samostatně stojící stavba, zcela vydobytá z rostlé skály. Prostora v patře měří téměř 30 x 30 m a obsahuje 42 sloupů. Před průčelím č. 21 (se sochami bohyní Gangy a Yamuny) zase trůní posvátný býk Nandi na zdobeném podstavci. Chrám č. 29 skrývá rozměrnou a vysokou halu s masivními sloupy a uzavřenou obchozí celou.

Maharashtra, Indie
Předsunutý chrám (č. 15)

Džinistické chrámy

Džinistické svatyně leží poněkud odděleně od ostatních, jsou o něco mladší a zjevně se inspirovaly chrámem Kailasa, zdaleka však nedosahují jeho proporcí. I tak jde o fascinující soubor vnějších vytesaných stěn (č. 30, 30a a 32), zdobených průčelí (č. 32, 33 a 34) i vnitřních prostor, jež jsou snad ještě jemněji zdobeny než jejich vzory (jak je ostatně u džinistických staveb zvykem). Samozřejmé jsou sochy velkých učitelů tirthankarů. Poslední tři chrámy jsou chodbami propojeny.

Maharashtra, Indie
Zdobné vnitřní prostory (č. 32)

Praktické informace

  • Do Ellory se z Aurangabadu snadno dostanete autobusem.
  • Prohlídka je časově náročná, doporučuji začít hned zrána.
  • V území se nacházejí další chrámy, nečíslované a na většině plánků nezobrazené.
  • My navštívili skupinu kolem říčky nad vodopádem, který ve vlhkém období spadá u chrámu č. 27 (výstup od č. 29). Jde sice o neokázalé menší svatyně, ale zase si zde vydechnete od početných, především domorodých turistů.
  • Většina návštěvníků se soustřeďuje na č. 16, 29, 32-34 (lze přejíždět vozem) a dále 10-15. Přímý průchod mezi č. 27 a 29 byl uzavřen, ale dalo se tudy proniknout (jiná situace může být za monzunu).

Líbil se vám tento článek? Odměňte prosím naše autory za jejich práci lajkováním a sdílením tohoto článku. Nic vás to nestojí a autory i nás to potěší. Děkujeme!

Komentáře