Kameny z Icy

Kameny z Icy, Ica, Peru

Lidstvo je stejně staré jako dinosauři!

Dokazuje to podivuhodný nález desítek tisíc kamenů poblíž města Ica v Peru. Voda rozbouřené řeky Rio Ica se roku 1961 řítí údolím jako nezadržitelná smršť. Hrozný živel, dosahující nejvyšší hladiny za posledních sto let, s sebou strhává množství písku.

Proto následně dochází k sesuvům půdy, které odkrývají jedno z největších archeologických mystérií. Pod bahnem se objevují desítky podivných kamenů, na nichž jsou zobrazeny mapy neznámých krajů, složité lékařské zákroky, výjevy ze života neznámé lidské kultury a dinosauři společně s lidmi!

Nejpodivnější je, že se tvůrci těchto kamenů nedají přiřadit k žádné ze známých starých jihoamerických civilizací. Časem jsou prý poblíž peruánského města Ica (asi 250 kilometrů jihovýchodně od metropole Lima) nalezeny i další kameny. Kdo je autorem záhadných rytin na jejich povrchu?

Co obsahuje kamenná knihovna?

Kameny údajně pocházejí z předkolumbovských dob (éra před objevením Ameriky roku 1492) a podle archeologa Alejandra Pezzia Asserta byly pravděpodobně používány k magickým rituálům. Druhým mužem, který takzvanou kamennou knihovnu z Icy proslavil, je peruánský chirurg a badatel Dr. Javier Cabrera (1924 – 2001). Poprvé spatřil kámen z Icy v roce 1966, kdy ho dostává od jednoho z peruánských rolníků jako dárek za ošetření. Je na něm vyrytý podivný pták. Cabrera si uvědomuje šokující fakt – zobrazený pták připomíná jakéhosi povědomého tvora. Jakého? Výsledek zjištění je víc než překvapivý!

Šokující rytiny neznámých zvířat

Při porovnávání rytiny s mnoha dalšími podklady Cabrera zjišťuje, že pták představuje druh ptakoještěra, který žil na Zemi naposledy před 80 milióny let. Kdo z pravěkých lidí by ale mohl dávno vyhynulého tvora na kámen vyrýt? Cabreru tato záhada pohltí natolik, že se stává největším sběratelem tajemných kamenů z Icy. Postupem času shromažďuje více než jedenáct tisíc kousků a jeho sbírka je nejrozsáhlejší na světě. Postupně objevuje na dalších kamenech nejen zobrazení samotných dinosaurů, ale také dinosaurů bojujících proti mužům nebo záhadná neznámá zvířata. Jiné kameny prý zobrazují lidi jedoucí na ještěrech, osoby používající moderní stroje nebo nákresy optických přístrojů. Jenže kdo mohl mít v tak dávných dobách takové znalosti? Vždyť podle našeho vědění poslední velké skupiny dinosaurů vymřely zhruba před 65 miliony let, zatímco člověk se po Zemi pohybuje asi jen 2,3 milionu let!

 

Jsou dokonalým překladem

I další kamenné výjevy jsou neméně tajemné. Zobrazují například pokročilé operace lidí nebo rozličné hudební nástroje. Navíc nám známé druhy dinosaurů jsou na kamenech vyvedeny anatomicky velmi přesně. Nelze se prý tedy domnívat, že jsou vytvořeny primitivními divochy na základě nálezů dinosauřích koster. Naznačuje to snad, že kameny pocházejí z nedávné doby? Podle tvrzení některých vědců, například peruánského archeologa Rogera Ravineze, jsou prokazatelnými padělky. Kameny totiž údajně stylem vůbec neodpovídají nálezům známých jihoamerických kultur a ani rytiny na kamenech prý nelze zařadit do známých dějinných souvislostí. Jenže co když všechny jihoamerické kultury a historické spojitosti prostě neznáme?

 

Co odhalila laboratoř?

Sám Cabrera míní, že kameny jsou pravé, avšak k jejich získání se nevyjadřuje – nestojí prý o to, aby jeho dodavatelé měli problémy s peruánskou policií. Na konci 60.let 20.století je zkoumají peruánští vědci Dr. Fernando de las Casas a Dr. Cesar Sotilso. Pomocí analýzy tenké vrstvy pokrývající rytiny na kamenech zjišťují, že kameny jsou starší než dvanáct tisíc let – o padělky se tedy prokazatelně nejedná. Někteří vědci ovšem protestují…

Dějiny naruby?

Vždyť podle převládajících vědeckých názorů nemůže být žádná vyspělá lidská civilizace současníky dinosaurů! Následují dvě nové expertízy. Podle nich dokonce není možné vyloučit ani mnohem vyšší stáří kamenů, které není možno přesně určit současnými technologiemi! To znamená, že dinosauři buď přežívají až do dob moderního člověka, anebo…lidé zřejmě žili na Zemi již v době před 70 miliony let, kdy vymírají poslední velké skupiny dinosaurů!

Kronika dávné civilizace?

Co však kameny z Icy zobrazují? Podle Cabrery se jedná o jakousi formu obrázkové kroniky velmi staré lidské civilizace, žijící v druhohorách, která později zaniká. Proto kameny také nazývá kamennou knihovnou. Cabrerově teorii může nahrávat i materiál kamenů. Podle rozborů jde o vodou ohlazený andezit vzniklý před více než 200 miliony let.

Znali letadla a uměli létat?

Vytvořila je snad kdysi stejná kultura, která nám na peruánské planině Nazca zanechala i tajemné geoglyfy viditelné pouze z oblohy? Některé z těchto geoglyfů se totiž nápadně podobají rytinám z peruánských a kolumbijských kamenů a stejně tak je nelze s jistotou zařadit k nám známým starým americkým civilizacím. To, že jsou obří obrazce z Nazcy viditelné pouze z velké výšky, by prý mohlo mít souvislost s rytinou na jednom kameni z Icy, na níž je zobrazeno letadlo. Dokázala snad nějaká dávná civilizace vyrábět a používat létací stroje?

My z hlubin času?

O tom, že v Jižní Americe snad kdysi žila civilizace daleko starší, než si dovedeme představit, možná svědčí i legendy indiánského kmene Urů, žijícího na ostrůvcích jezera Titicaca (hranice Peru a Bolívie). „Byli jsme zde dříve než Inkové. Žili jsme v dobách, kdy byla země zpola zahalena do temnoty a osvětlovaly ji pouze měsíc a hvězdy. Již tehdy zde žili naši praotcové,“ začíná tajemné vyprávění o původu Urů. Druhá část je pak ještě záhadnější! „Ne, nejsme lidé. Jsme velmi staří, jsme nejstarší. Jsme Kot-Sunové.“ Urové tvrdí, že kdysi vypadali jinak než dnes. Měli prý delší končetiny a dozadu protáhlou hlavu. Vyprávění Urů je jistě přehnané, ale ve spojitosti s dalšími fakty dostává zajímavý rozměr. Jedná se o vymyšlený příběh, anebo by rozbor DNA některého z Urů skutečně odhalil jejich odlišný genetický původ? Pochopíme někdy poselství tvůrců kamenů z Icy?

Původní text převzat s adresy : http://believeitornot.mypage.cz/menu/pradavne-vytvory/kameny-z-icy
Obrázky převzaty z adresy : http://www.y-port.cz/cz/stale-clanky/ica-peru.html
Na stránkách, kde jsem převzal obrázky, jsou k nim i zajímavé komentáře.

Líbil se vám tento článek? Odměňte prosím naše autory za jejich práci lajkováním a sdílením tohoto článku, děkujeme!

Komentáře