Český Těšín a Cieszyn – siamská dvojčata ve Slezsku

Když už někdo přijede na Ostravsko a je už doslova přesycen návštěvami technických památek a průmyslové krajiny, strašně rád jej nasměruji do Těšína – do třetího nejvýchodnějšího města naší země, se kterým se historie rozhodně nepárala. Legenda praví, že město samotné založili tři bratři Bolek, Lešek a Těšek, synové knížete Leška. Mělo se tak stát už v roce 810 u pramene, který dnes můžete při prohlídce města navštívit.

Místo kde údajně dle legendy vzniklo město Těšín.
Místo, kde údajně dle legendy vzniklo město Těšín.

V historii bylo město kulturním a náboženským centrem velké části Slezska a právě náboženství zde zanechalo jednu z nejvýznamnějších architektonických památek nejen Slezska, ale dokonce i celého Polska. Jedná se o románskou rotundu, která byla dle dostupných zdrojů vybudována někdy v průběhu 11. století. Její vyobrazení se dokonce nachází na zadní straně polské bankovky v nominální hodnotě 20 zlotých. S Těšínem se pojí nedaleké slovanské hradiště zvané Podobora, které leží v katastrálním území obce Chotěbuz. V současné době se na místě původního hradiště nachází archeopark, v rámci jehož návštěvy se můžete podívat, jak takové slovanské hradiště vlastně vypadalo.

Název města jako takového je poprvé zmíněn v bule papeže Hadriána IV., datované k 23. dubnu 1155, kde je zmíňen jako sídlo kastelánie, tedy jakéhosi správního celku sítě hradů. Město si země v průběhu věků přehazovaly jako horký brambor. Bylo součástí polského státu, zemí Koruny české a poté i Rakousko-Uherska. Jednu dobu byl dokonce i hlavním městem Rakousko-Uherska a to v dobách, kdy byla Vídeň v ohrožení a mocnářství sem přeneslo císařský dvůr. Dnes je město rozděleno státní hranicí, která vede souběžně s řekou Olší/Olzou. Nicméně díky Schengenu je od roku 2007 město pro lidi rozděleno jenom „naoko“. Mnozí místní berou Těšín jako jedno město, přestože jsou to vlastně města dvě. Český Těšín a Cieszyn jsou tak jako siamská dvojčata.

Co v Těšíně rozhodně navštívit?

Pokud přijedete vlakem, rozhodně si všimněte novorenesanční nádražní budovy, která zde byla vybudována v polovině 19. století v rámci košicko-bohumínské dráhy. Místní nádraží patří mezi jedno z nejkrásnějších v celém Česku. Několik minut chůze od nádraží se nachází náměstí ČSA, které je centrem Českého Těšína. Vévodí mu radnice s obloučkovým štítem a hodinami, která byla postavena roku 1928 v novorenesančním slohu.

Radnice v Českém Těšíně, všimněte si zajímavé architektury.
Radnice v Českém Těšíně, všimněte si zajímavé architektury.

Za návštěvu určitě stojí oba břehy řeky Olše, které jsou lemovány chodníky a lavičkami. Ideální místo pro odpočinek. V české části města bych určitě navštívil i novogotický kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova z roku 1894, který je dominantou města. Když se poté vydáte přes Masarykovy sady k řece, dostanete se k mostu, který byl vybudován v roce 1953 a byl součástí tehdejší nejdůležitější spojnice ČSR a Polska. Býval zde hraniční přechod. Dnes je na místě však jen kavárna a několik obchůdků. Celníci už dávno odešli a časy, kdy zde člověk stál řadu, aby se mohl legitimovat, jsou taktéž pryč.

Hned za mostem po levé straně se nachází schodiště, které vede na Zámecký vrch. Areál je volně přístupný a nachází se zde zbytky původního hradu, výše zmíněná románská rotunda a Piastovská věž, která celému areálu vévodí.

Piastovská věž a románská rotunda na zámeckém vrchu v Cieszyně.
Piastovská věž a románská rotunda na Zámeckém vrchu v Cieszyně

Zbytky původního zámku dnes připomíná pouze nově vybudovaný Lovecký zámeček, který vznikl v letech 1838 – 1840 díky působení Habsburků. V západní části areálu si můžete všimnout zrekonstruovaných zbytků obranné bašty, která Vám může poskytnout i přístřeší. Pokud se tedy nebojíte přespávat na takových místech, rozhodně doporučuji. Spal jsem zde již několikrát.

Rekontruovaná bašta, Vám může posloužit jako místo pro přenocování.
Rekonstruovaná bašta vám může posloužit jako místo pro přenocování.

Od Zámeckého vrchu doporučuji vydat se ulicí Głęboka, kterou lemují nádherné domečky s podloubím. Najdete zde několik obchodů a na jejím konci se nachází Rynek. Rynek je náměstí, které je zároveň centrem Cieszyna. Nachází se ze klasicistně přestavěná radnice z roku 1800. Nedaleko náměstí najdete již zmíněnou studnu Tří bratří, která je symbolem založení města. Když se od ní poté vydáte po schodech dolů, ocitnete se na ulici Przykopa. Místo, kterému se přezdívá Těšínské Benátky, a to díky domečkům, které vyrostly doslova z náhohu zdejší tkalcovny. Dnes je však bohužel náhon zanedbaný a místu tak vzal jeho půvab.

Pohled na ulici Przykopa, tedy na Těšínské Benátky.
Pohled na ulici Przykopa, tedy na Těšínské Benátky

Mezinárodní festival Na hranici

Na závěr bych rád zmínil, že město každoročně hostí významnou společenskou událost. Jedná se o nejstarší polistopadový divadelní festival Na hranici, který byl po vstupu do EU přejmenován na Mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Festival se koná každoročně na konci května a rozhodně stojí za navštívení. Je totiž důkazem toho, jak lidé z Českého Těšína i Cieszyna žijí vedle sebe a přitom spolu.

Líbil se vám tento článek? Odměňte prosím naše autory za jejich práci lajkováním a sdílením tohoto článku, děkujeme!

2 komentáře u „Český Těšín a Cieszyn – siamská dvojčata ve Slezsku“

    1. Děkujeme za připomenutí. :) Vlastně jsem tyto místa nezmínil proto, protože mám za to, že na nákupy do Polska už se dávno nejezdí a osobně tyhle místa nepovažuji za zajímavá, neboť skladba zboží není… no.. řekněme výjimečná. A nebo máte jinou zkušenost z posledních let?

Komentáře