Madhyapradesh, Indie

Orchha – velkolepé provinční sídlo

Město Orchha v severní Indii (stát Madhjapradéš) se již pevně usídlilo v turistických itinerářích, rozhodně nejen kvůli své poloze na cestě k populárním chrámům v Khajurahu. Najdeme zde množství staveb v indoperském slohu, vybudovaných místními vládci z rodu Rádžputů v 16. a 17. století.

Ramenem řeky Betwa je od města oddělen 1,5 km dlouhý ostrov, na kterém se nalézá palácový komplex. Ten je zcela obehnán hradbami, zatímco zbytek ostrova (obsahující další rozptýlené stavby, především chrámy) je opevněn jen podél říčního ramene – hlavní tok zřejmě fungoval jako dostatečná překážka pro útočníky. Samotné město nejspíš nebylo opevněno, na leteckých snímcích je však jasně vidět mnohakilometrová hradba, táhnoucí se v půlkruhu o poloměru 2 km a vymezující území několikrát větší než současné město.

Madhyapradesh, Indie
Opevnění palácového okrsku

Četné zdejší stavby byly vystavěny hinduistickými rádži v období vlády největší indické muslimské dynastie – za Velkých Mughalů. Styl místní architektury je označován jako indoperský, neboť se v ní mísí původní hindské prvky s islámskými importy (za Mughalů především z Persie). Hindská je kompaktní, obdélná vícepatrová disposice paláce s nádvořím, rovné stropy nesené mnoha sloupy či nahoře ustupující dveřní otvory, mughalské zase kamenné mříže, hrotitý nebo laločnatý oblouk, malé kupolové pavilonky na sloupech (chhatri) a balkony nesené vyřezávanými konzolami. Použití pravé klenby přišlo do Indie s prvními muslimskými vládci na přelomu 12. a 13. století.

Orchha, Madhyapradesh, Indie
Palác s mnoha pavilonky (chhatri)

Dominantami palácového okrsku jsou dvě impozantní stavby – Raja Mahal a Jahangir Mahal (Královský a Džahangírův palác). Druhý jmenovaný nechal postavit Bir Singh Deo, aby se měl císař Džahangír kde ubytovat, až k němu přijede na návštěvu. Velký Mughal však tohoto svého oblíbeného vazala nikdy nenavštívil, stejnou historii i architekturu má také palác Datia, 50 km severně od Orchhy. Ve městě se nachází nápadně obílený palác, který dnes slouží jako chrám boha Rámy (vtělení Višnua).

Orchha, Madhyapradesh, Indie
Palácový okrsek

Dominantou města je přes sto metrů vysoký chrám Chaturbhuj Mandir, zasvěcený přímo Višnuovi. Jak je pro severoindické hinduistické svatyně charakteristické, má štíhlou vysokou věž nad hlavním božištěm (sikhara) zdobenou ustupujícími věžičkami a předsíně s nižšími střechami. Neobvyklá je palácotvará předsíň, přítomnost další (ač nižší) věže a mnohé muslimské prvky, především velký vnitřní prostor (vzniklý díky použití pravé klenby). Nápadný chrám bohyně Lakšmí (Višnuovy manželky) nad městem je již velice vzdálen tradiční hindské architektuře.

Orchha, Madhyapradesh, Indie
Chrám Chaturbhuj Mandir v dopolední mlze

Soužití hinduistických a muslimských vrstev v Indii dalo vzniknout jednomu zvláštnímu stavebnímu typu – kenotafu, hrobce bez nebožtíka. Každé hinduistovo pozemské zrození má skončit spálením jeho těla a vhozením ostatků do řeky, nejlépe posvátné. Ovšem hindským vládcům bylo líto, že jejich protivníci (či dočasní spojenci) si staví okázalé hrobky pro uchování svých těl a na věčnou paměť (a oni nic), proto si začali budovat stavby alespoň k druhému účelu. Celou skupinu kenotafů najdeme v Orchhe na jižním okraji města.

Orchha, Madhyapradesh, Indie
Královské kenotafy

Praktické informace

  • Orchha leží přibližně 15 km od významného železničního uzlu Jhansi (220 km jižně od Agry), odkud je snadné se dopravit motorikšou.
  • Autobusy (např. směrem na Khajuraho) lze chytnout na hlavní silnici pár kilometrů pod městem.
  • Díky běžnému výskytu zahraničních turistů je ubytování četné, levné a poměrně na úrovni.
  • Jako ve velké části severoindické nížiny, i zde jsou v zimě časté husté mlhy, dramaticky kazící dojem z prohlídky města, kterou je pak lépe odsunout do odpoledních hodin.
  • Ve městě a okolí je řada menších staveb, mnohé jsou opuštěné a lze je tak svobodně prolézt bez všudypřítomných indických zákazů.

Líbil se vám tento článek? Odměňte prosím naše autory za jejich práci lajkováním a sdílením tohoto článku. Nic vás to nestojí a autory i nás to potěší. Děkujeme!

1 komentář u „Orchha – velkolepé provinční sídlo“

Komentáře